Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Tiên Kỳ

nan-tanky-thcstienky@edu.viettel.vn